Globální síť

Hankook Tire cz - Globální síť

Globální struktura

Jsme organizace s maticovou strukturou, všechna regionální centra jsou navzájem propojena s centrálou naší společnosti v Koreji a zároveň spolupracují s jednotlivými lokálními pobočkami tak, abychom dosáhli co nejvyšší provozní efektivity.

Naše globální centrála analyzuje trendy na světových trzích, vytváří střednědobé až dlouhodobé strategie a navrhuje optimální modely pro každý z našich regionů. Pod tímto vedením naše čtyři regionální centra v Koreji, USA, Evropě a Číně, řídí výrobu, prodej a distribuci, které jsou přizpůsobené potřebám lokálních zákazníků. Zároveň mají dost autonomie na to, aby mohla pružně a efektivně reagovat na regionální dění.

Lokální pobočky jsou uspořádány tak, aby odpovídaly místnímu obchodnímu prostředí a typu prodávaných produktů. Vnitřní organizaci také přizpůsobujeme druhu zákazníků. Divize dělíme podle typů produktu – osobní vozidla, užitkové vozy, nákladní vozidla a autobusy. Svůj provoz si každá divize sema nezávisle řídí od vývoje až po marketing.

open quick menu
Top