Globální síť

Hankook Tire cz - Globální síť

Kolaborativní globální organizace

V rámci naší organizace s maticovou strukturou jsou všechna regionální ústředí podniku navzájem propojena s globálními ústředími podniku, děli se efektivně na podřazené divize za účelem docílení maximalizace provozní účinnosti naší společnosti.

Naše globální ústředí je epicentrem všeho dění organizační struktury. Zde se zpracovávají analýzy globálních trhů, vytvářejí střednědobé až dlouhodobé strategie, jakož i návrhy na podporu optimalizovaných modelů pro každé regionální ústředí. Pod tímto vedením naše čtyři regionální ústředí, nacházející se v Koreji, ve Spojených Státech, v Evropě a v Číně, řídí výrobu, prodej a distribuční systémy, přizpůsobené potřebám místních zákazníků. Tato ústředí také řídí procesy v souladu se stanovenými strategiemi, vypracovanými globálním ústředím. Přitom mají určité volné pole působnosti, aby mohli svým místním zákazníkům poskytovat služby rychle a efektivně.

Naše regionální ústředí tvoří šestnáct podřazených divizí, vzájemně se odlišující místními obchodními zvyklostmi a typy produktů. Zákazníky dělíme na všeobecné zákazníky a výrobce automobilů. Provozní jednotky dělíme příslušným způsobem. Organizace každé divize odpovídá vlastnostem produktů týkajících se osobních vozidel, nízkotonážních nákladních vozidel, nákladních vozidel a autobusů. Svůj provoz si každá divize řídí sama nezávisle a proaktivně, počínaje vývojem produktů až po marketing.

open quick menu
Top