Záruka kvality

Hankook Tire cz - Záruka kvality

Zásady managementu kvality

Výrobce Hankook usiluje o maximální rozvoj společnosti a uspokojení zákazníků tím, že bude vždy dodávat nejlepší produkty a služby v souladu se stanovenými principy managementu a koncernové vize. Těchto cílů lze dosáhnout realizací následujících bodů:

Pochopení požadavků zákazníků a jejich začlenění do naší práce.

Vyvarování se nedostatečné kvality produktů a výskytu zmetků pomocí neustálého zdokonalování ve všech aspektech.

Růst společně se zákazníky pomocí vývoje nových technologií a vytváření produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Všichni zaměstnanci by měli pochopit zásady managementu kvality koncernové společnosti a vynakládat své nejlepší úsilí ke splňování vlastních povinností při budování, používání, údržbě a neustálého zdokonalování systému managementu kvality.

Hankook Tire cz - Záruka kvality

Všichni zaměstnanci musí pochopit zásady kvality koncernové společnosti a neustále potvrzovat svůj osobní závazek k budování, dodržování, údržbě a zlepšování našeho systému managementu kvality.

Prezident a generální ředitel

Hyun Bum Cho

open quick menu
Top