Záruka kvality

Hankook Tire cz - Záruka kvality

Zásady managementu kvality

Naším cílem je dodávat na trh co nejlepší produkty a služby tak, aby byli naši zákazníci vždy spokojeni a společnost Hankook se mohla neustále rozvíjet.

Proto jsme si stanovili tři zásady:

Snažíme se pochopit požadavky našich zákazníků a reagovat na ně při vývoji i ve výrobě.

Chceme se neustále zdokonalovat, abychom eliminovali chyby a snížili pravděpodobnost nedostatečné kvality našich produktů.

Rosteme společně s našimi zákazníky. Na základě jejich potřeb vyvíjíme nové technologie a vyrábíme produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Hankook Tire cz - Záruka kvality

Všichni naši zaměstnanci by měli pochopit a přijmout zásady managementu kvality naší společnosti a při každé své činnosti je mít na paměti.

Prezident a generální ředitel

Sooil Lee

open quick menu
Top