Péče o pneumatiky

Význam tlaku v pneumatice

Optimální tlak v pneumatikách zaručuje bezpečnou jízdu, výkon, prodlužuje životnost pneumatik a snižuje spotřebu paliva.

Tlak v pneumatikách dlouhodobě drobně klesá. Z toho důvodu je důležité kontrolovat tlak ve všech pneumatikách včetně rezervy alespoň jednou za měsíc a před každou dlouhou cestou.

Doporučené intervaly kontrol

Tlak v pneumatikách by se měl kontrolovat jednou za měsíc.

Tlak a životnost pneumatiky Hankook Tire cz - Péče o pneumatiky
Tlak a životnost pneumatiky

Nízký tlak vzduchu: Způsobuje rozšíření kontaktní plochy, což má za následek působení nadměrné síly na oba okraje běhounu. Vnější obrušování může poškodit všechny části pneumatiky. Rovněž přispívá ke zvýšení sklonu boční strany ve srovnání s optimálním tlakem vzduchu, což může být nebezpečné.

Vysoký tlak vzduchu: Protože nafouknutá pneumatika má tvar podobný balónu, síla se soustředí doprostřed. Výsledná nerovnoměrná síla napříč kontaktní plochou se stává příčinou nadměrného obrušování.

Optimální tlak v pneumatikách

Ve dveřích u řidiče Hankook Tire cz - Péče o pneumatiky
Ve dveřích u řidiče
Uvnitř uzávěru palivové nádrže Hankook Tire cz - Péče o pneumatiky
Uvnitř uzávěru palivové nádrže

Hodnota optimálního tlaku pro vaše pneumatiky je uvedena ze strany dveří řidiče, na uzávěru palivové nádrže nebo v příručce vozidla (umístění štítku s doporučeným tlakem pneumatik se v různých zemích může lišit).

Číselná hodnota uvedená na bočnici pneumatiky vyjadřuje maximální tlak, jaký pneumatika snese. Tímto údajem se tedy při huštění neřiďte.

Jak kontrolovat tlak v pneumatikách

Pořiďte si certifikovaný tlakoměr nebo použijte zařízení na čerpacích stanicích. Případně navštivte servisní centrum.

Pneumatiky se musí kontrolovat ve „studeném“ stavu (před jízdou nebo alespoň tři hodiny po jízdě).

Na ventilek nasuňte koncovku tlakoměru.

Naměřenou hodnotu porovnejte s hodnotami uvedenými na příslušném štítku.

Pokud je naměřená hodnota vyšší než hodnota uvedená, vypusťte z pneumatiky vzduch, dokud naměřená hodnota nebude odpovídat požadované uvedené hodnotě.

Pokud je naměřená hodnota nižší než hodnota uvedená, nahustěte do pneumatiky vzduch, dokud naměřená hodnota nebude odpovídat požadované uvedené hodnotě.

open quick menu
Top