Péče o pneumatiky

Význam tlaku v pneumatice

Optimální tlak v pneumatikách zaručuje bezpečnost a výkonnost jízdy, prodlužuje životnost pneumatik a snižuje spotřebu paliva.

U pneumatik je známý pokles tlaku za každý měsíc o jednu libru na čtvereční palec (psi). Z tohoto důvodu je důležité kontrolovat tlak ve všech pneumatikách (včetně rezervy) alespoň jedou za měsíc a před každou dlouhou tratí.

Doporučené intervaly kontrol

Tlak v pneumatikách by se měl kontrolovat jednou za měsíc.

Tlak a životnost pneumatiky Hankook Tire cz - Péče o pneumatiky
Tlak a životnost pneumatiky

Optimální tlak v pneumatikách

Boční dveře řidiče Hankook Tire cz - Péče o pneumatiky
Boční dveře řidiče
Uvnitř uzávěru palivové nádrže Hankook Tire cz - Péče o pneumatiky
Uvnitř uzávěru palivové nádrže

Hankook doporučuje pravidelnou měsíční kontrolu tlaku pneumatik.

Hodnota optimálního tlaku pneumatik používaného vozidla je uvedena v boční straně dveří řidiče, uvnitř uzávěru palivové nádrže nebo v příručce vozidla. (umístění štítku s tlakem pneumatik se může lišit v různých zemích)

Číselná hodnota uvedená na bočnici pneumatiky vyjadřuje maximální montážní tlak. Z tohoto důvodu nepoužívejte tento údaj jako směrodatnou hodnotu pro běžné huštění.

Jak kontrolovat tlak v pneumatikách

Pořiďte si příslušný manometr s odpovídající certifikací nebo použijte zařízení na čerpacích stanicích, případně navštivte servisní centrum.

Pneumatiky se musí kontrolovat ve „studeném“ stavu (alespoň tři hodiny po jízdě).

Na ventilek nasuňte manometr.

Naměřenou hodnotu porovnejte s hodnotami, uvedenými na štítku, upevněném na dveřích.

Pokud je naměřená hodnota vyšší, než hodnota uvedená, vypusťte z pneumatiky vzduch, až naměřená hodnota začne odpovídat požadované uvedené hodnotě.

Pokud je naměřená hodnota nižší, než hodnota uvedená, nahustěte do pneumatiky vzduch, až naměřená hodnota začne odpovídat požadované uvedené hodnotě.

open quick menu
Top