Značení pneumatik

Hankook Tire cz - Značení pneumatik

Značení pneumatik

Hankook zavedl nový systém značení pneumatik za účelem poskytování cenných informací spotřebitelům, včetně důležitých údajů ohledně výkonnosti, energetické účinnosti a míry šetrnosti k životnímu prostředí. Naším cílem je zvyšovat spokojenost zákazníků a dbát na životní prostředí.

Předpisy ke značení pneumatik

Předpisy ke značení pneumatik patří k směrnicím EU, jejichž cílem je poskytovat zákazníkům užitečné informace o vybraných vlastnostech pneumatik, které pak můžou vzít v potaz při jejich výběru. Za pomoci ekologicky šetrných pneumatik*, které šetří pohonné hmoty a přitom se chlubí skvělými jízdními vlastnostmi, dosahuje Hankook svého cíle ohledně spokojených zákazníků a ochrany životního prostředí.


Kromě informací, uvedených na štítku pneumatiky, mají zákazníci možnost vyhodnotit vynikající výsledky našich produktů také pomocí testů prováděných automobilovými časopisy, zveřejňující rozmanité výkonové parametry.

* S pomocí pneumatik se sníženým valivým odporem, lze dosáhnout nižší spotřeby paliva. (Náklady na palivo se mohou lišit podle typu a značky vozidla, v důsledku stavu vozovky a podle stylu jízdy).

Globální předpisy značení ekologických vlastností

Hankook vynakládá veškeré úsilí, aby svým zákazníkům poskytoval užitečné informace přejímáním předpisů ke značení pneumatik.

Více informací o evropském značení pneumatik naleznete na oficiálních stránkách Evropské komise :Evropské předpisy o značení pneumatik

Tire pressure and tire life Hankook Tire cz - Značení pneumatik

Dle předpisů je každý výrobce pneumatik povinen na svých produktech uvádět míru spotřeby paliva, úroveň přilnavosti na mokré vozovce a hladinu hlučnosti pro pneumatiky třídy C1, C2 a C3, což jsou pneumatiky určené především pro osobní vozidla, lehká užitková vozidla a nákladní automobily.

Před zavedením těchto předpisů byl výběr nových pneumatik pro spotřebitele značně obtížný, protože zmíněné vlastnosti, které hrají v porovnávání produktů různých výrobců klíčovou roli, nebyly k dispozici v přehledné podobě. Od 1. listopadu 2012 musí být tyto výkonnostní údaje k dispozici na každé pneumatice v podobě jednotného štítku, a to nejen na produktech samotných, ale také ve všech propagačních materiálech, např. v katalogu, produktovém letáku či na webových stránkách.

Cílem je vést transformaci trhu směrem k produktům, vykazujícím nižší spotřebu paliva, vyšší bezpečnost a nižší míru hlučnosti v porovnání s běžně dosahovanými hodnotami. Toto opatření se zajisté projeví v rozhodování zákazníků mezi pneumatikami jednotlivých výrobců. V rámci výběru se výkon a cena stanou rozhodujícími faktory a zvýšená poptávka po těchto kvalitách se projeví v podobě investic výrobců pneumatik do výzkumu a vývoje.

(zdroj: Evropská komise)

Evropské značení pneumatik spočívá ve třech následujících kritériích

1. Spotřeba paliva
Tire pressure and tire life Hankook Tire cz - Značení pneumatik

Účinnost úspory paliva se měří pomocí valivého odporu pneumatik.

Valivý odpor je odpor, který vzniká při valení kulatého objektu, například míče či pneumatiky, na plochém povrchu stabilní rychlostí po rovné trase. Valivý odpor vzniká deformací objektu, deformací plochého povrchu, nebo obou.

Další faktory, které valivý odpor ovlivňují, zahrnují průměr kola, rychlost pohybu, povrchovou adhezi a relativní mikro-skluz mezi kontaktními plochami. Velmi záleží na materiálu kola, pneumatiky a druhu vozovky.

Fuel Efficiency
Třída Osobní (C1) Dodávky (C2) Nákladní (C3)
A RRC ≤ 6.5 RRC ≤ 5.5 RRC ≤ 4.0
B 6.6 ≤ RRC ≤ 7.7 5.6 ≤ RRC ≤ 6.7 4.1 ≤ RRC ≤ 5.0
C 7.8 ≤ RRC ≤ 9.0 6.8 ≤ RRC ≤ 8.0 5.1 ≤ RRC ≤ 6.0
D nepoužívá se nepoužívá se 6.1 ≤ RRC ≤ 7.0
E 9.1 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC ≤ 9.2 7.1 ≤ RRC ≤ 8.0
F 10.6 ≤ RRC ≤ 12.0 9.3 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC
G 12.1 ≤ RRC 10.6 ≤ RRC nepoužívá se

Sedm tříd od A (nejúspornější) po G (nejméně úsporné)

Účinek úspory paliva se může lišit mezi vozidly a dle jízdních podmínek. Rozdíl mezi pneumatikami třídy A a G může změnit spotřebu paliva až o 7,5 % v případě osobních vozidel, v případě nákladních vozidel ještě více.

2. Přilnavost na mokré vozovce
Tire pressure and tire life Hankook Tire cz - Značení pneumatik

Přilnavost na mokré vozovce vypovídá o brzdném účinku pneumatik na mokrém povrchu a je tak rozhodující pro bezpečnost celého vozidla. Pneumatiky s nízkým valivým odporem mohou vést k úspoře paliva, ale mohou představovat i bezpečnostní riziko, spočívající v nízké míře přilnavosti na mokré vozovce. V důsledku toho Evropská rada vyžaduje od výrobců pneumatik označovat na svých produktech také informaci o přilnavosti pneumatik při brzdění na mokru.

Tire pressure and tire life Hankook Tire cz - Značení pneumatik
Fuel Efficiency
Třída Osobní (C1) Dodávky (C2) Nákladní (C3)
A 1.55 ≤ G 1.40 ≤ G 1.25 ≤ G
B 1.40 ≤ G ≤ 1.54 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24
C 1.25 ≤ G ≤ 1.39 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09
D nepoužívá se nepoužívá se 0.80 ≤ G ≤ 0.94
E 1.10 ≤ G ≤ 1.24 0.95 ≤ G ≤ 1.09 0.65 ≤ G ≤ 0.79
F G ≤ 1.09 G ≤ 0.94 G ≤ 0.64
G nepoužívá se nepoužívá se nepoužívá se

Sedm tříd od A (nejkratší brzdná vzdálenost) do G (nejdelší brzdná vzdálenost)

Účinek se může lišit mezi různými typy vozidel a různými jízdními podmínkami. V případě brzdné vzdálenosti do úplného zastavení však může rozdíl mezi sadami pneumatik třídy A a G dosahovat až 30 %. Např. osobní vozidlo jedoucí rychlostí 80 km/h má v případě pneumatik třídy A až o 18 m kratší brzdnou vzdálenost oproti pneumatikám třídy G.

3. Míra hlučnosti
Tire pressure and tire life Hankook Tire cz - Značení pneumatik

Vnější hlučnost se měří v decibelech (dB) a udává se ve třech kategoriích (viz počet černých čárek na levé straně). Více černých čárek znamená, že pneumatika je hlučnější.

K hlučnosti uvedené v decibelech (dB(A)) je dodán piktogram, zobrazující zda-li pneumatikou generovaný stupeň hlučnosti překračuje v budoucnu plánované evropské mezní hodnoty (tři černé čárky = hlučnější pneumatiky), či nepřekračuje zmíněné mezní hodnoty v rozmezí do 3 dB (dvě černé čárky = průměrně hlučná pneumatika), nebo je dokonce pod zmíněnými mezními hodnotami o více než 3 dB (jedna černá čárka = tichá pneumatika).

open quick menu
Top