Sieć globalna

Hankook Tire pl - Sieć globalna

Globalna matryca organizacyjna

Nasza organizacja charakteryzuje się strukturą matrycową – wszystkie siedziby regionalne są połączone z siedzibami globalnymi, wydajnie współpracującymi z pododdziałami w celu maksymalizacji wydajności operacyjnej naszej firmy.

Nasze siedziby globalne – centra struktury organizacyjnej – analizują trendy na rynku światowym, ustalają średnio- i długoterminowe strategie oraz proponują i wspierają zoptymalizowane modele dla każdej z siedzib regionalnych. Pod takim przewodnictwem nasze strategiczne siedziby regionalne mieszczące się w Korei, Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach zarządzają systemami produkcji, sprzedaży i dystrybucji dostosowanymi do klientów lokalnych. Biura te wykonują również działania zgodne ze strategiami wyznaczonymi przez siedziby globalne, przy zachowaniu autonomii w zakresie szybkiej i wydajnej obsługi klientów regionalnych.

Nasze siedziby regionalne składają się z szesnastu pododdziałów rozmieszczonych zależnie od lokalnej charakterystyki działalności i typów sprzedawanych produktów. Klienci są podzieleni na kategorie klientów ogólnych i firm samochodowych, a jednostki operacyjne są dzielone zgodnie z podziałem klientów. Każdy oddział jest zorganizowany zgodnie z charakterystyką produktów – samochody osobowe, samochody dostawcze, ciężarówki i autobusy – i w sposób aktywny i niezależny zarządza działaniami od rozwoju po marketing.

open quick menu
Top