Notka prawna

HANKOOK tire DE - Impressum Hankook Tire pl - Notka prawna

Operator strony

Hankooktire Polska Sp.z o.o
Sp. z o.o ODDZIAŁ W POLSCE ul. Komitetu Obrony Robotników 48,
02-146 Warszawa,
Poland

Prezes zarządu: Kim Dong Baek
NIP : 521-364-98-56

Odpowiedzialność za treść:

Prezes zarządu: Rafał Spirydon
(adres jak wyżej)

Prawa autorskie i użyte fotografie:
Treści na stronie www.hankooktire.com/pl są – o ile nie podano inaczej – chronione prawami autorskimi.
Użyte fotografie, jeśli nie zostały wykonane samodzielnie, są opatrzone informacją o źródle ich pochodzenia lub spisane poniżej.
Używanie fotografii na stronach osób trzecich jest możliwe wyłącznie w ramach poszczególnych licencji autorów.

open quick menu
Top