Polityka jakości

Hankook Tire pl - Polityka jakości

Polityka zarządzania jakością

Polityka jakości firmy Hankook ma na celu zmaksymalizowanie rozwoju firmy oraz zadowolenia klientów poprzez dostarczanie najlepszych produktów i usług zgodnie z naszymi zasadami zarządzania i wizją firmy. Aby osiągnąć ten cel, podejmujemy następujące działania:

Zrozumienie potrzeb klientów i uwzględnienie ich w naszej pracy.

Ograniczanie wytwarzania produktów niskiej jakości oraz marnotrawstwa poprzez wprowadzanie ciągłych udoskonaleń.

Wdrożenie systemu samozarządzania poprzez ścisłe stosowanie się do istniejących przepisów prawa.

Rozwijanie się wraz z klientami poprzez opracowywanie nowych technologii i tworzenie produktów o dużej wartości dodanej.

Wszyscy pracownicy muszą rozumieć politykę zarządzania jakością w firmie oraz dążyć do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków w celu budowania, stosowania, utrzymywania oraz ciągłego poprawiania naszego systemu zarządzania jakością.

Hankook Tire pl - Polityka jakości

Wszyscy pracownicy powinni zrozumieć politykę jakości firmy i potwierdzić swoje zaangażowanie w tworzenie, przestrzeganie, utrzymywanie i doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością.

Prezes i dyrektor generalny

Sooil Lee

open quick menu
Top