Globalt nätverk

Hankook Tire se - Globalt nätverk

Global matrisorganisation med samarbete som ledord

Eftersom vi har en organisation med en matrisstruktur är alla regionala huvudkontor sammanlänkade med vårt globala huvudkontor, och det bedrivs ett effektivt samarbete med våra underdivisioner för att maximera driften av koncernen.

Vårt globala huvudkontor — epicentrum i organisationsstrukturen —analyserar trender på världsmarknaden, upprättar medel- till långsiktiga strategier samt föreslår och stödjer optimerade modeller för vart och ett av de regionala huvudkontoren. Under denna ledning arbetar våra fyra strategiska regionala huvudkontor i Korea, USA, Europa och Kina med tillverknings-, försäljnings- och distributionssystem som är anpassade till de lokala kunderna. Dessa kontor driver också verksamhet i linje med strategier uppsatta av det globala huvudkontoret, med uppgiften att snabbt och effektivt vårda sina regionala kunder.

Våra regionala huvudkontor består av 16 underdivisioner på basis av lokala verksamhetsförhållanden och produkttyper. Kunderna indelas i generella kunder och bilföretag, och affärsenheterna är uppdelade därefter. Varje division är organiserad efter produktkarakteristika — personbilar, lätta lastbilar samt lastbilar och bussar — och de styr verksamheten på ett aktivt och oberoende sätt, från utveckling till marknadsföring.

open quick menu
Top