CI

Ett globalt innovationsföretag som är ledande i en ny tid Hankook Tire

Hankook Tire tar stora kliv framåt som teknikbaserat innovations företag. Företaget siktar mot en global företagsimage som på ett flexibelt sätt svarar mot framtida ändringar genom bred företagsexpansion bortom däck.

Logotyp

Hankook Tires logotyp används med en kombination av sloganen som är vår företagsvision där symbolmärket representerar däckets slitbana och dynamik, och logotypen förmedlar innovationskraften hos ett aktivt och kreativt företag. Vi kallar det för Hankook Driving Emotion.

Ladda ner AI | Ladda ner JPG

Regler för utrymme och minimal användning

Utrymmesregelns minimala utrymmesgräns syftar till att hela tiden hålla ett optimalt läge. Inga ej godkända tecken eller grafiska element får användas inom det tomma utrymmet.

Färg

Hankook Tiresfärger är orange och svart. Punktfärgen är standardfärgen vid tryck. Om ingen punktfärg är tillgänglig kan dock CMYK för processfärgen ersättas.

HK Orange


Färg för symbolmärke


Pantone 1655 C
CMYK 0 / 70 / 100 / 0
RGB 236 / 102 / 8
#ec6608

Black


Färg för logotyp


Pantone Black C
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
#000000

HK Gray 1


Färg för slogan


Pantone Coolgray 7c
CMYK 0 / 0 / 0 / 50
RGB 154 / 155 / 156
#9a9b9c

Färgkombination för logotyp (sloganen är vit mot svart bakgrund)

Symbol Mark
: HK Orange
Logotype
: Black
Slogan
: HK Gray 1

Symbol Mark
: HK Orange
Logotype & Slogan
: White

Svart och vit kombination för logotyp (använd följande regel vid svartvitt tryck)

Background : White
Logo : Black

Background : Black
Logo : White
open quick menu
Top