Impressum

HANKOOK tire DE - Impressum Hankook Tire se - Impressum

Webbplatsoperatör

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Germany

VD: Sung Hwan Kim
VAT-nr : DE252202801

Ansvarig för innehållet:

Felix Kinzer
(adress se ovan)

Upphovsrätt och bildhänvisningar:
Innehållet på www.hankooktire.com/se är - om inte annat anges – upphovsrättsligt skyddat.
Använda fotografier är ev. försedda med bildreferenser eller -förteckningar, om de inte har tagits av företaget självt.
Användning av tredje parts fotografier är möjlig endast inom ramen för upphovsmannens gällande licens.

open quick menu
Top