Kvalitetspolicy

Hankook Tire se - Kvalitetspolicy

Kvalitetsstyrningspolicy

Hankook kvalitetspolicy syftar till att maximera företagets utveckling och nöjdheten bland kunderna genom att alltid leverera de bästa produkterna och tjänsterna i enlighet med våra ledningsprinciper och företagets vision. För att lyckas med detta har vi beslutat genomföra följande åtgärder:

Förståelse av kundens behov och integrering av dem i vårt arbete.

Förhindrande av produkter av sämre kvalitet samt spill genom fortlöpande förbättringar.

Uppbyggnad av ett egenstyrningssystem genom att strikt efterleva befintliga föreskrifter.

Tillväxt tillsammans med kunderna genom utveckling av ny teknologi och framtagning av produkter med högt mervärde.

Alla medarbetare skall förstå företagets kvalitetsstyrningspolicy och sträva efter att göra sitt bästa i arbetet med att bygga upp, följa, underhålla och kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsstyrsystem.

Hankook Tire se - Kvalitetspolicy

Alla medarbetare skall förstå företagets kvalitetspolicy och bekräfta sitt engagemang när det gäller att bygga upp, följa, underhålla och förbättra vårt kvalitetsstyrsystem.

Ordförande och VD

Sooil Lee

open quick menu
Top