Hankook Universeประเทศไทย ปิด

พันธมิตรทางธุรกิจรถยนต์ในระดับโลก

Hankook Tire th - คู่ค้าทางธุรกิจรถยนต์ระดับโลก

บุกเบิกอนาคตแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์

ประสิทธิภาพของยานยนต์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพของยาง ยางเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับขี่ซึ่งนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจในการขับขี่โดยสมบูรณ์ นี่เป็นเหตุผลหลักที่บริษัทยานยนต์ระดับโลกใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดเมื่อเลือกบริษัทยาง

นับตั้งแต่เป็นพันธมิตรครั้งแรกกับบริษัทยานยนต์เกาหลีในปี 1955, Hankook Tire & Technology ก็ได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ไปในตลาดหลักทั่วโลก เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของพันธมิตร Hankook Tire เป็นผู้นำในการพัฒนายางที่ปรับมาให้เหมาะสมที่สุดกับคุณลักษณะด้านยานยนต์รุ่นใหม่และมีเอกลักษณ์ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยางทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

เครือข่ายระดับโลกที่ครอบคลุมของเรามีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูงสุด และด้วยการลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Hankook Tire & Technology ต้องการที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต โดยการมอบประสบการณ์ด้านการขับขี่ที่ดีที่สุดให้แก่นักขับทั่วโลก

ตรวจสอบแบรนด์และรุ่นที่วางจำหน่าย

AUDI

การทำเครื่องหมายพิเศษของ OE: นี่เป็นเครื่องหมายรับรองที่ระบุให้กับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อติดตั้งกับรถยนต์และได้รับอนุมัติจากผู้ผลิตรถยนต์แล้ว แต่ละแบรนด์อาจมีหน้าตาและตำแหน่งของสัญลักษณ์แตกต่างกันไป

Global Automotive Partners detail infomation
รูปแบบของยาง ชื่อผลิตภัณฑ์ & ขนาด การทำเครื่องหมายพิเศษของ OE
ข่าว OE ล่าสุด
open quick menu
Top