Hankook Universeประเทศไทย ปิด

การดูแลรักษายาง

ความสำคัญของความดันของยาง

รักษาความดันลมให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงอายุของยาง และต้นทุนด้านเชื้อเพลง.

หากลมยางอ่อนลงมากเฉลี่ย 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI: ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบยางทุกเส้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยางสำรองอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือก่อนเดินทางไกล.

ช่วงเวลาที่แนะนำ

ควรตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้งและก่อนเดินทางระยะไกล.

ความดันของยางและอายุของยาง Hankook Tire th - การดูแลรักษายาง
ความดันของยางและอายุของยาง

สถานะแรงดันลมยาง

แรงดันลมยางต่ำ: แรงดันลมยางต่ำจะทำให้ส่วนสัมผัสเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดแรงที่มากเกินที่บริเวณขอบหน้ายางด้านใดด้านหนึ่ง การฉีกขาดที่ด้านนอกอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อยางในแต่ละส่วนได้ และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้แก้มยางปูดมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตราย เมื่อเทียบกับยางที่มีแรงดันลมยางเหมาะสม

แรงดันอากาศสูง: เนื่องจากยางที่มีลักษณะพองตัวคล้ายลูกโป่ง แรงจะอยู่ตรงศูนย์กลาง แรงดันที่ส่งผลต่อพื้นผิวไม่เท่ากันจะเป็นสาเหตุของการสึกหรอของดอกยางที่ผิดปกติ

การตรวจสอบความดันของยางที่เหมาะสม

ประตูด้านข้างผู้ขับขี่  Hankook Tire th - การดูแลรักษายาง
ประตูด้านข้างผู้ขับขี่

Hankook ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความดันของยางของคุณเดือนละครั้ง.

ระดับแรงดันลมยางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยางของคุณสามารถดูได้ที่ประตูรถยนต์ด้านใน หรือในคู่มือรถยนต์ (ตำแหน่งของสติกเกอร์สามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ).

หมายเลขที่แก้มยาง หมายถึงแรงดันลมยางสูงสุด ดังนั้น ห้ามเติมลมเกินหมายเลขดังกล่าว.

วิธีการตรวจสอบความดันของยาง

ซื้อเกจวัดความดันลมที่ได้รับการรับรองหรือนำยานพาหนะของคุณไปยังศูนย์บริการ (หรือสถานีบริการน้ำมัน) ใกล้เคียงเพื่อรับการตรวจสภาพ.

ต้องตรวจสอบยางในสถานะ “เย็น” (อย่างน้อยสามชั่วโมงหลังจากการขับขี่).

สอดเกจเข้าไปในวาล์ว.

เปรียบเทียบระดับความดันลมที่วัดได้กับระดับที่แสดงอยู่บนประตูรถ.

ในกรณีที่มีความดันสูงกว่าที่แนะนำไว้ ปล่อยลมยางของคุณให้ถึงระดับความดันที่แนะนำไว้.

ในกรณีที่มีความดันต่ำกว่าที่แนะนำไว้ เติมลมยางของคุณให้ถึงระดับความดันที่แนะนำไว้.

open quick menu
Top