Hankook Universeประเทศไทย ปิด

นวัตกรรมการออกแบบ

นวักรรมด้านการออกแบบยาง Hankook 2020 การปรับโฉมชุมชนเมือง'

Design Innovation เป็นโครงการที่วางแผนเมืองอัจฉริยะในอนาคตและการขับเคลื่อนแบบใหม่ที่ได้รับการร่วมมือจากวิทยาลัยด้านการออกแบบชั้นนำระดับโลกและยื่นข้อเสนอการขับเคลื่อนศูนย์กลางยางหลากหลายประเภท

ในปี 2020 ภายใต้ธีม "การปรับโฉมชุมชนเมือง" เราร่วมมือกับศาสตราจารย์และนักศึกษาคณะการออกแบบอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยซินซินแนติในสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรลุเป้าหมายในด้านการพัฒนาแนวคิดการขับเคลื่อนรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งไม่ใช่แค่เพียงวิธีการคมนาคม แต่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในอนาคตที่ได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสาธารณูปโภคด้านระบบอัตโนมัติ เช่น การขับขี่อัตโนมัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเมืองสมัยใหม่

[Promotional Video] 2020 Design Innovation

"ยางที่มีกลิ่นอายการขับเคลื่อน"

เราเสนอแพลตฟอร์มโมดูลาร์ที่ปรับเปลี่ยนได้โดยใช้หลัก H.E.M. (เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Hankook) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านภาพลักษณ์ของ Hankook Tire & Technology เช่นเซลล์ "HPS (ระบบแพลตฟอร์ม Hankook)"

HPS-Cell คือแพลตฟอร์มขับเคลื่อนที่มียางเป็นศูนย์กลาง นับตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยนจึงทำให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและมุ่งการมอบบริการที่เหมาะสำหรับตัวแทนด้านการขับเคลื่อนด้วยการผสมผสานให้เข้ากับวัตประสงค์ต่าง ๆ เราดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่ายางคือศูนย์กลางบทบาทของแพลตฟอร์ม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและแนวคิดใหม่ ๆ ของการขับเคลื่อนรูปแบบการใช้ชีวิต

Hankook Tire th - นวัตกรรมการออกแบบ
เซลล์ระบบแพลตฟอร์ม Hankook (HPS)

HPS-Cell มุ่งมั่นที่จะรับประกันการขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัยในเมืองไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด ๆ และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับระบบการขับขี่ แพลตฟอร์มหนึ่งประกอบไปด้วยล้อ 2 ล้อ ที่สามารถขยายได้เป็น 8 ล้อหรือ 10 ล้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปทรงของห้องขับ ชุดทั่วไปที่มี 4 ล้อจำนวน 2 ชุด จะได้รับการกำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้น นี่เป็นข้อดีของประเภทโมดูลาร์ที่ตอบสนองต่อรูปแบบฐานพลังงานต่าง ๆ ของการขับเคลื่อนที่ประกอบด้วยห้องขับ

Hankook Tire th - นวัตกรรมการออกแบบ
ยางแนวคิดแบบ HPS-Cell

ยางของ "HPS-Cell" เป็นยางแบบไม่มีลมที่มีการปรับใช้โครงสร้างหน่วยเซลล์เพื่อรองรับพื้นผิวขรุขระได้หลายระดับ มีการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ขั้นสูงเพื่อตรวจสอบดอกยางและสถานะของพื้นผิวถนนแบบเรียลไทม์ ทั้งยังตอบสนองต่อความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการสึกหรอ ล้อที่มีความหลากหลายและระบบสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนดอกยางโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกับพื้นผิวถนน จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงสุดในเรื่องการดูแลรักษา

เนื่องจากมีการแยกและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ ดอกยางที่สามารถเปลี่ยนได้จะมีส่วนช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการผสมผสานโครงสร้างแบบไร้อากาศกึ่งถาวรที่เข้ามาในระบบสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองในอนาคต

open quick menu
Top