Hankook Universeประเทศไทย ปิด

 • ความพึงพอใจในการขับขี่สำหรับบนท้องถนนทั่วไปและแบบออฟโร้ด
 • เสียงรบกวนขณะขับขี่ลดลงด้วยเทคโนโลยีใหม่
 • ความสามารถในการใช้งานได้ระยะทางที่ไกลขึ้นเมื่อเทียงกับรุ่นก่อนหน้า

  เหตุการณ์สำคัญ

  รางวัล

  • REDDOT 2020 REDDOT 2020
  • ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์
   โปรดเลือกเกณฑ์การค้นหา
   วิธีใช้
   ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์
   • คุณเลือกยางและตัวแทนจำหน่ายได้หลายรายการ
   • เลือกระยะทางได้รายการเดียว

   โปรดเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการในแต่ละส่วน

   ยางของ ชนิด
   ประเภทตัวแทนจำหน่าย
   รัศมี หน่วย : กม
  ต้องการทราบขนาดยางของคุณใช่หรือไม่?

  คุณสามารถหาข้อมูลขนาดได้จากด้านข้างของยาง.

  tire size
  open quick menu
  Top