Hankook Universeประเทศไทย ปิด

คู่มือสำหรับยาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของแก้มยาง

ขนาดยาง

เครื่องหมายแสดงขนาดยางจะขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะ แต่หลัก ๆ แล้วประกอบด้วยสัญลักษณ์และตัวเลขที่แสดงความกว้างของยาง อัตราส่วนลักษณะยาง เส้นผ่านศูนย์กลาง ดัชนีการรับน้ำหนัก และสัญลักษณ์ความเร็วที่บ่งชี้ถึงสมรรถนะของยาง.

คำเตือนความปลอดภัย

ข้อมูลนี้บ่งชี้ถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาง.

DOT (กรมการขนส่ง)

DOT(Department of Transportation) Number word explanation
DOT กรมการขนส่ง
5M รหัสโรงงานผู้ผลิต
RL รหัสขนาด
YB รหัสรูปแบบ
H รหัสแบรนด์
3015 สัปดาห์และปีที่ผลิต (สส,ปป) สัปดาห์ที่ 30 ของปี 2015
open quick menu
Top